LMUN‏ > ‏

ועדות

בכנס הLMUN יהיו 4 ועדות, לכל אחד מהם 2 יושבי ראש, וכ30 נציגים.
הנושאים נקבעו ע"י יושבי הראש ויהיו נושאים העומדים על סדר היום העולמי.
תחת כל ועדה יש מידע על הנושא שנבחר לדון בה. על כל נציג ללמוד על הנושא כמה שיוכל,
להכיר את עמדת מדינתו בנושא, לבוא עם הצעת עמדה מוכנס וסעיף להצעת החלטה.
ככל שתבואו יותר מוכנים יהיה לכם יותר כיף!
 
 
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser