LMUN‏ > ‏ועדות‏ > ‏

איכות הסביבה

 התמודדות עם מחסור המים העולמי

 

במהלך המאות האחרונות סבלנו ממשבר מים עולמי הולך וגובר. באוגוסט 2010 הכריז האו"ם כי הגישה למים נקיים נחשבת לזכות אדם בסיסית, ולפיכך נקבע כי הגישה למים מוגדרת כזכות חוקית.

ההערכה היא שכביליון אנשים בעולם לא זוכים לגישה למים נקיים, ושכארבע מיליון אנשים בעולם מתים מדי שנה בעקבות המחסור. המשבר העולמי לא משפיע בצורה רעה רק על הסביבה, אלא גם על הפוליטיקה, הכללכה והחברה.

המחסור במים מהווה גורם לסכסוכים טריטריאליים על מקורות מים נקיים ( קופי אנאן אמר כי מלחמות מים מכילות את הגרעין המלחמה האלימה), ופוגע בחלקלאים ובתוצריהם (באופן מתמיד ישנה עלייה במחירי המוצרי הבסיס כמו חיטה ואורז). לפיכך, הא"ום החליט להקדיש כחלק ממטרות הפיתוח למילניום הקרוב, לנסות להפחית משמעותית את אחוז האנשים שנשללים מזכותם בסיסית למים נקיים עד ל2015. על מנת להגיע ליעד על האו"ם להתגבר על גורמים בעייתיתיים רבים במשבר המים.

גורמים אלו כוללים עיור, גידול באוכלוסיה, מדבריות מתרחבות, חוסר ניהול של משאבי המים והתחממות גלובלית. משימתכם היא לזהות את הגורמים למשבר במדינתכם, ומה עמדה בנושא, תוך לקיחה בחשבון של מצב כללכלי, ומגבלות מדיניות העלולות להשפיע על תרומתה לפתור את המשבר.

על כל המדינות להציע פתרונות יעלים, אפשריים, ומשתלמים כלכלית על מנת לפתור את הגורמים המשפיעים על המחסור במים, תוך כדי התגברות על מחסומים פוליטיים ודיפלומטיים, על מנת שנצליח לשמור על כדור הארץ.


Comments