LMUN‏ > ‏ועדות‏ > ‏

סכסוכים טריטוריאליים

ויכוחים טריטוריאליים כחלק מהסכסוך הישראלי- פלסטיני

 

הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא אחד מהסכסוכים הכי מסובכים ועתיקי יומין הקיימים בעולם היום. שורשיו באמונה דתית, תרבות, גזע והסטוריה. למרות זאת, בועדה זו, ננסה להתמקד בהתיישבות השנויה במחלוקת של ישראל במדינה.

בתחילת מלחמת העולם הראשונה, האימפריה הבריטית הייתה בעלת מנדט על אחוז גדול מהמדינות במזרח התיכון, כולל השטח שמתייחסים אליו בשם פלסטין. במהלך זמן זה לא הייתה קיימת מדינה עצמאית באזור. יהודים רבים עלו לפלסטין (לעיתים באופן בלתי חוקי) בעקבות השאיפה הציונית לבנות מדינה. את פעולות אלו עודדה הצהרת בלפור (1917), שהכירה במדינת פלסטין בתור בית לאומי ליהודים.

מעורבותה של האו"ם החל ב1947. הצהרת החלטה 181 קבעה כי יוקמו שתי מדינות נפרדות, מדינה ערבית, ומדינה יהודית, בשטחיה של פלסטין. החלטה זו הביאה להכרזת המדינה ב1948, ובעקבות הצהרה זו למלחמת העצמאות. ב1949 נעשה הסכם הפסקת אש, ונקבע הקו הירוק, שסימן את גבולותיה של מדינת ישראל.

ביוני 1967 פרצה מלחמת ששת הימים, ישראל כבשה שטחים רבים שלא נכללו בקו הירוק שכללו את רמת הגולן, חצי האי סיני, הגדה המערבית, ואת רצועת עזה. בהחלטת האו"ם 242 ועדת הביטחון שלחים אלו הוכזרו כלא לגיטימיים, והם מוכרים ככאלה בקהילה בין- לאומית מאז. למרות זאת, קהילות ישראליות בנו על שטחים אלו והתנחלו בהם.

מאז 1967 מתנהל מסע ומתן בנוגע לטיבם של התיישבויות בשטחים שנכבשו. רוב בשטח (סיני) הוחזר למצרים כחלק מהסכם השלום עימם. נמתחת ביקורת רבה על ישראל על בנייה והתיישבות בשטחים אלו, בעיקר בעזה ובגשה המערבית.

מצד שני, ישראל טוענת שכתוצאה מהמלחמה ב1967 יש לה זכות חוקית לשטחים אלו, ובמיוחד לבירתה, ירושלים.

באוגוסט 2005, ישראל קיימה את תוכנית ההתנתקות, ופינתה את כל הישובים היהודים מרצועת עזה, וארבעה ישובים מרכזיים מן הגדה המערבית. תוכנית זו קיבלה הכרה רחבה ותמיכה בקהילה הבין-לאומית. למרות זאת מאז עוד הייתה התרחבות של התיישבויות יהודיות בשטח הגדה המערבית. ישראל מגנה על זכותה להרחיב את שטחיה, במיוחד באזור ירושלים, מכיוון שהאוכלוסיה בארץ גדלה.

במהלך הדיון הנציגים ייצטרכו להתמודד עם נושאים אלו, כולל המצב בגדה המערבית, והיחסים עם רצועת עזה. הנציגים צריכים לייצג את המדת מדינתם, ללא הקשר לדעה פוליטית אישית, ועליהם לחשוב על פתרונות הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

 

אירועים חשובים שכדאי להתייחס אליהם:

-ועידת מדריד

- הסכמי אוסלו

- היוזמה הסעודית

- החלטה 194 של העצרת הכללית של האו"ם 
Comments