LMUN‏ > ‏מידע לנציג‏ > ‏

הצעת החלטה לדוגמא

 

מצורף בזאת דגם של הצעת החלטה, הכולל את החוקים לכתיבת ההצעה (על הנציגים להכין רק את החלק המעשי של הצעת ההחלטה):

 

שם הועדה (המלא)

ראשית: השם הרשמי של המדינה

שושבינות: שם המדינות התומכות

 

 

יש להשאיר 2 שורות רווח, ולכתוב כותרת ממורכזת

(שם הנושא) באותיות גדולות

 

(החלק המקדים – מבוא להחלטה)

העצרת הכללית (או כל גוף אחר),

     מברכת את תלמידי ליאו באק שבחרו לקחת חלק בכנס מודל האו"ם,    

     בהכרה שיש להכניס 5 רווחים לפני כל ביטוי מקדים, 

     בציפייה שהמילים הראשונות של כל פסקה יודגשו בקו תחתון,

     בזוכרה את הדרישה שלא יהיו יותר מחמישה ביטוים מקדימים בכל החלטה נתונה,    

     מחזקת כי ביטוים מקדימים תמיד מזכירים ומציינים עובדות מהעבר ולא קוראים בעצם לפעולה ושלא ניתן לשנות ביטויים אלו במהלך הדיון,

 

 

 

(החלק המעשי – גוף ההחלטה)

1.      דוחקת ששלוש (3) שורות יפרידו בין החלק המקדים לחלק המעשי של ההחלטה;

2.      מאשרת ששימוש בנקודה-פסיק בסוף כל סעיף מעשי הינו חובה;

3.      מציינת שכל הסעיפים המעשיים חייבים להיות ממוספרים;

4.      מזכירה שסעיפים מעשיים חייבים לקרוא לפעולה כל שהיא המקדמת את פתרון הבעיה, אחרת הסעיף שייך לקטע המקדים;

5.      מברכת על ניסוח פשוט וברור, ועל חלוקה של רעיונות מורכבים לתתי פסקאות:

                                 א.         עם נקודתיים לפני המעבר לתתי הסעיפים;

                                 ב.         עם שורה אחת בין כל תת פסקה;

                                  ג.          בלי קו תחתון בתוך תת-הפסקה;                 

6.      מורה שיכולות להיות עד 7 פסקאות מעשיות בלבד;

7.      מצטערת שכל החלטה חייבת להסתיים ומכיוון שהיא בעצם משפט אחד ארוך, צריך לסיימה בנקודה.

Comments